KinetECO, Inc., click for home. KinetECO, Inc., click for home.

Opetusfilosofia ja oppimismenetelmät

Musiikkikoulu Zeniuksen ydinarvoja ovat oppijalähtöisyys ja luovuus. Oppijan toiveet, lähtötaso ja aikaisempi osaaminen otetaan huomioon ja hänen musiikillista ilmaisuaan tuetaan ja kehitetään näiden pohjalta. Zeniuksen tunneilla opitaan soittotekniikkaa ja musiikin perusteita, tutustutaan klassikkokappaleisiin ja uudempiin hitteihin sekä jammataan hyvällä meiningillä uutta luoden. Tunneilla harjoitetuilla itseilmaisu-, vuorovaikutus-, esiintymis- ja oppimistaidoilla on arvoa myös muilla kuin suoranaisesti musiikkiin liittyvillä elämän osa-alueilla.